KRIS KRAS
context content and design

Lucasbolwerk 17
3512 EH Utrecht
T   +31 (0)30 239 17 00
F   +31 (0)30 239 17 07
E   design@kriskras.nl

Communicatieteam
Kris Kras voor context,
content en design.

Kris Kras wint aanbesteding on- en offline personeelsblad van het ministerie van VWS. Alweer een klinkende nieuwe opdracht voor interne communicatie. We kijken uit naar de samenwerking!

Gewone emoties staan naast strategie

Hoe komt PostNL
dicht bij haar 55.000
medewerkers?

POSTNL Dichtbij, gedreven en vindingrijk, dat zijn de kernwaarden van PostNL. Maar hoe dicht bij je medewerkers kun je eigenlijk komen in zo’n groot bedrijf met meer dan 55.000 collega’s? Het nieuwe magazine voor medewerkers, Dichtbij, combineert strategie met  het dagelijks leven. Alle emoties worden getoond. Met gesegmenteerde content voor verschillende bedrijfsonderdelen: postbezorgers, productie, pakketten en commercie. Het blad werd in het jaar van lancering al genomineerd voor de Grand Prix.

KRIS KRAS STIMULEERT GRONINGSE TROTS

AVEBE
rooit het wel

AVEBE Hoe breng je het spannendste boekjaar van ’s werelds grootste coöperatie in aardappelzetmeel in beeld? AVEBE moest het dit jaar voor het eerst zonder Europese landbouwsubsidies rooien. Dit moment was al jaren een strategisch ijkpunt in de jaarverslagen. De coöperatie hield zich niet in, maar investeerde fors in nieuwe fabrieken en innovatie. In dit jaarverslag onderstrepen imposante beelden die strategie. AVEBE is een duurzaam bedrijf met bestaansrecht.

Flying nerd meets cyber pilot

Koninklijke Luchtmacht streeft naar 100% situational awareness: een volledig beeld van de situatie terplekke én de eigen positie daarin. Zodat zij kunnen anticiperen. Als de Luchtmacht urgente dreigingen zoals cybercrime en terrorisme de baas wil blijven, moet het krijgsmachtonderdeel vooraanlopen in de snelle IT-ontwikkelingen. Tijdens het Airpower-symposium praat de Luchtmacht een select aantal internationale genodigden bij over de uitdagingen­ van het informatiedomein. Kris Kras gaf het symposium een overtuigend gezicht.

Lukt alleen met een sterke internationale positie

Nederland
wil VN-zetel

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN Nederland lobbyt voor een zetel in de VN Veiligheidsraad, van 2017 tot 2018. Onder het motto ‘Your partner for peace, justice and development’ voeren diplomaten campagne voor de verkiezing die in oktober 2016 zal plaatsvinden. Het beeldmerk is positief en verbindend en heeft een authentiek Nederlands karakter. Het past in een internationale omgeving en ondersteunt de Nederlandse kandidatuur krachtig. Die verkiezing gaan we winnen!

Geen estafetteproces maar 100% teamspirit

De visie is helder,
uw verhaal authentiek
en zeker relevant.

Wij maken complexe strategie toegankelijk en bereiken de doelgroep.
Ons multidisciplinaire team creëert meerwaarde: uw content is geloofwaardig en overtuigt. De boodschap komt over.

ALLES OP GROEN EN GAAN!

SNS REAAL blijft communiceren
tijdens veranderingen

SNS REAAL De wereld staat op zijn kop als je genationaliseerd wordt. Interne communicatie bereidt merken en medewerkers voor op een nieuwe toekomst. Het nieuwe magazine Scoop heeft een bladformule die stimuleert flexibel te zijn, je verantwoordelijkheid te nemen en met nieuwe energie te gaan voor de nieuwe realiteit. In het blad voeren medewerkers een-op-een een dialoog met hun directievoorzitter of geven hun mening over pittige stellingen. Zo creëren we draagvlak voor de toekomst.

NIEUWE POSITIONERING REVITALISERING HUISSTIJL

De rijksrecherche
onderzoekt meer
dan poen en pistolen

RIJKSRECHERCHE Opsporingsonderzoeken bij (semi-)overheidsfunctionarissen worden uitgevoerd door de Rijksrecherche. De organisatie wil graag zichtbaar zijn, jongere mensen aantrekken én laten zien dat ze zich naast schietincidenten óók richt op ambtelijke en financiële corruptie. Hun 15 jaar oude huisstijl ondersteunde ze daar onvoldoende bij. De nieuwe positionering en gerevitaliseerde huisstijl sluiten weer helemaal aan bij de veranderde ambities. Past uw huisstijl nog bij u?

ROTTERDAM ALS WERELDSTAD IN BEELD

Bij de Erasmus
is mét ...
gewoon beter

DE ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM wil alleen de beste studenten. Om potentiële studenten te enthousiasmeren, ontwikkelde Kris Kras het digitale magazine Masters. Drie faculteiten gebruiken hetzelfde responsive format. Alumni blikken terug op hun studietijd, en recruiters vertellen waarom studenten mét een master van Erasmus gewoon beter zijn. Naast specifieke informatie per opleiding geeft het magazine de beleving van studeren en werken in wereldstad Rotterdam mee. Want zeg nou zelf: wie wil daar nu niet studeren?

Holland branding Nederlandse topsectoren

Nederlandse topsectoren scoren in het buitenland

 

RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND Door de jaren heen maakte Kris Kras al veel table magazines over Nederlandse economische sectoren. Ze verkopen ‘het merk Nederland’ in het buitenland. De regering stimuleert via het topsectorenbeleid Nederland om verder uit te blinken: van logistics tot chemie, van de creatieve industrie tot hightech.
Voor alle topsectoren is er een Holland Branding magazine. De ambassades drukken de magazines terplekke.

 

Wij weten dat creativiteit een strak proces vraagt

De communicatie is
sober en effectief.
Uw reputatie scoort!

Kris Kras is een team van conceptuele denkers en efficiënte doeners.
Manager, adviseur, journalist en artdirector werken samen in een strak georganiseerd proces aan uw interactieve communicatie.

INNOVATIE MET EEN GROTER BEREIK

Innovatie attachés
RVO.nl van
alle markten thuis

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) krijgt vanuit een wereldwijd netwerk van innovatie attachés waardevolle input. Over de laatste technologische ontwikkelingen op voor Nederland interessante gebieden. Kris Kras staat altijd klaar om binnen twee dagen toegepast-wetenschappelijke artikelen te redigeren voor de attachés uit de hele wereld. Van Singapore tot Brazilië tot Rusland. Onze tekstschrijvers geven de auteurs daarbij op maat gesneden schrijfadviezen, zodat ze hun teksten in de toekomst kunnen verbeteren.

DUTCH DELTA APPROACH VERZILVERD

Nederland en Bangladesh delen Delta-ambities

Nederland onderstreept de band met Bangladesh. Beide delta’s hebben drie grote rivieren en zijn dichtbevolkt. Deze band vormt een natuurlijke basis voor samenwerking. De watersector en Nederlandse overheid doen dit al 50 jaar. Tijdens een missie legden ministers Schultz en Ploumen met het land en de Wereldbank de gezamenlijke ambities voor het jaar 2100 vast. NWP en RVO.nl realiseerden in opdracht van het programma Partners voor Water een film en magazine voor de missie, geproduceerd door Kris Kras.

Inwoners van Houten komen zelf in actie

Gemeente Houten stimuleert zelfredzaamheid

GEMEENTE HOUTEN Burgers moeten zelf bijdragen aan een veilig Houten, vindt de gemeente. Zelfredzaamheid is dan ook het doel van de voorlichtingscampagne. Vanuit het handelingsperspectief van de burger weet de H als ‘levend’ beeldmerk van Houten zichzelf te redden tijdens extreem weer, bij inbraak en stroomstoring. De advertentieserie is op voorhand gemaakt en wordt pas ingezet als inwoners door actuele gebeurtenissen met een thema bezig zijn. Communicatie met impact.

Een score is er om te verzilveren

Nuclear forensics

NEDERLANDS FORENSISCH INSTITUUT Het NFI scoort hoog op alle lijstjes: innovatie, sporenonderzoek, kennisoverdracht. Kris Kras helpt het instituut om dit te laten zien. En te verzilveren. Bijvoorbeeld met een Nuclear Forensics stand op een internationale conferentie. Samen met zeven partners onder de paraplu van Holland branding. En zo schakelen internationale partners het NFI steeds vaker in. Voor innovatieve producten. En voor steeds meer informatie uit steeds kleinere sporen.

Wij willen graag lang verkering met klanten

Onze interactie is
functioneel, daagt uit.
Al meer dan 30 jaar.

Openbaar Ministerie, PostNL, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Rijksrecherche, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, SNS Reaal Groep, RDW, Raad voor de rechtspraak, Erasmus Universiteit, Avebe, Westfälische Provinzial Versicherung AG,  Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Autoriteit Financiële Markten, Nederlands Forensisch Instituut, Waterschap Hollandse Delta, Centraal Justitieel Incasso Bureau.

EEN STERKE RELATIE KAN WAT HEBBEN

Rechter komt
naar u toe

RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK  Het contact met de samenleving, dat wil de rechtspraak opzoeken, versterken en uitdragen. In hun relatiemagazine Rechtspraak staat die ambitie centraal. In het blad staan verhalen van binnenuit, die interessant zijn voor de buitenwereld, naast de mening van de rechtbankverslaggeefster van de Telegraaf. Op de cover een knallende illustratie die de vaak abstracte rechterlijke onderwerpen pakkend in beeld brengt.

OP WEG NAAR WENDBAARHEID

Gemeente Utrecht.
Mindset transitie
in 1000 woorden

Gemeente Utrecht verandert. Onlangs verhuisden ruim 3000 ambtenaren naar het nieuwe Stadskantoor en wordt er hard gewerkt aan een wendbare organisatie. De gemeente beschrijft deze transitie kort en krachtig, in een opvallend document met 1000 woorden. Met niet alleen de succesverhalen, maar ook de obstakels en valkuilen. Kris Kras gaf in co-creatie handen en voeten aan deze gedurfde ambitie. De resultaten van het programma zijn in heldere infographics samengevat. Zo geven we samen met Utrecht vorm aan verandering.

Duurzaam corporate beeldconcept

Expertise Centra maken onderwereld voelbaar

RIEC-LIEC De Regionale en Landelijke Informatie en Expertise Centra ondersteunen het openbaar bestuur bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit zoals mensenhandel, georganiseerde hennepteelt, vastgoedfraude, milieucriminaliteit en outlaw motorgangs. Het criminele kopstuk blijft vaak onzichtbaar. Het corporate beeldconcept met pinholefotografie triggert precies de juiste emotie van die schimmige onderwereld. Zo kunnen de expertisecentra zich eenduidig positioneren.

EEN AUTHENTIEK VERHAAL OVERTUIGT

RVO.nl laat ondernemers aan
het woord

RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND We zijn exportland. Maar Nederlandse ondernemers zouden eigenlijk nóg meer zaken moeten doen over de grens. Zoiets kan de overheid natuurlijk wel willen, maar ondernemers zijn eigengereide types. Die laten zich niks vertellen. In de reeks testimonials van RVO.nl, komt een enthousiaste internationale entrepreneur aan het woord. Zo verstevigt RVO.nl haar rol als stimulerende intermediair. En gaat Nederland steeds meer internationaal ondernemen.

2016


winstaanbestedingkriskrasvwsdiadiagonaal_2-154016

WINST AANBESTEDING VWS

Alweer een klinkende nieuwe opdracht voor interne communicatie! We wonnen de aanbesteding voor de on- en offline medewerkersbladen van het ministerie van VWS. Om de effectiviteit van het digitale vws#Dia en het gedrukte Diagonaal te vergroten, kozen wij voor een nieuw responsive (mobile first) ontwerp in een nieuw CMS. Een nieuwe slimme contentstrategie voor de héle interne middelenmix informeert en inspireert medewerkers en nodigt uit tot interactie. ‘Klassiek mooi’ stond er in de beoordeling. En: ‘Uw visie is heel creatief, zorgvuldig, praktisch en helder’. We kijken er naar uit om deze bladen maandelijks te maken!

hollandbrandinghuisstijlkriskras-141654

REVITALISERING HOLLAND BRANDING HUISSTIJL

Het ministerie van Buitenlandse Zaken promoot al jarenlang het economisch imago van Nederland in het buitenland. De Holland branding communicatiestrategie die daarvoor wordt ingezet verandert: van het laten zien van onze innovatieve producten en diensten verschuift de focus naar het vertellen van waarom Nederlanders uniek zijn in hun handelswijze. In opdracht van RVO.nl revitaliseerde Kris Kras de Holland branding huisstijl. We vatten de nieuwe strategie in beeld en stijl door een driedeling te maken: uitdaging, partner en oplossing. Vanuit een explorerende geest en met een op samenwerking gerichte aanpak bieden Nederlanders doelgerichte oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. Zo vertelt Nederland een consistent vernieuwd Holland-verhaal.

apkkeurmeesterkriskraslezersonderzoekmagazi-154400

APK-KEURMEESTER KRIJGT DIKKE 8

Elk kwartaal publiceert de RDW het vakblad APK-keurmeester. De RDW zorgt voor de technische inhoud, Kris Kras voor bladmanagement, redactie en design. Samen maken we de vertaling naar de praktijk. Hoe beoordeel je roestschade? Of beschadigde bedrading? Wat zijn de regels voor milieumetingen? Lezers waarderen het blad met een 8,1, blijkt uit dit onderzoek. Een zeldzaam hoog cijfer. Daar zijn we trots op. Het blad biedt de doelgroep steeds precies de juiste informatie: ruim 80 procent leest het helemaal en geeft aan beter op de hoogte te zijn van de APK-regels. Lees de laatste APK-keurmeester hier.

infographicdialoog2-111617

ONLINE JAARVERSLAG ONDERWIJSINSPECTIE

Onze nieuwe klant de Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen en instellingen om deze kwaliteit te verbeteren. Wij maakten het jaarverslag, met het thema: stimuleren tot bewegen. We kozen daarom voor een parallax-effect, waardoor een prikkelend gevoel van diepte ontstaat. Naar beneden scrollend laten pictogrammen de highlights van 2015 zien. De Onderwijsinspectie geeft hiermee haar brede doelgroep – van Tweede Kamerleden tot eigen medewerkers – een dynamisch beeld van het afgelopen jaar.

Kris Kras en Dietz Communicatie winnen aanbesteding rijkswaterstaat

Nederland Schiedam 24 juni 2009 20090624 Foto: David Rozing 
Zomerweer in Nederland, de weersvoorspellingen voor de komende dagen zijn bijzonder goed: zomers weer met temperaturen rond de 25 graden. Groepje jongens geniet van zomerweer, springen vanaf hoge brug de Schie in om af te koelen, hitte, heet, hete, jeugd, jongeren, jongens


Foto: David Rozing/ Hollandse hoogte

Kris Kras en Dietz Communicatie gaan aan de slag voor Rijkswaterstaat in het perceel communicatieadvies en middelen. Als Utrechtse bureaus bundelen we onze krachten en zetten ons samen in voor communicatie met effect. We delen een historie van communicatie voor ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur, met de Betuweroute, Ruimte voor de Rivier en ProRail in ons portfolio. Daardoor weten we mee te bewegen in de politiek-bestuurlijke dynamiek, kennen we de kracht van sterke omgevingscommunicatie en de noodzaak van strategisch alliantiemanagement. We zijn blij dat we weer voor RWS werken en gaan ervoor!

1.174359

Film biobased bouwen geeft kijkje in huis van de toekomst

Nederland is aantrekkelijk voor ondernemers in de Biobased Economy. Deze duurzame economie groeit hard. Dat willen RVO.nl en het ministerie van Economische Zaken (EZ) onder de aandacht brengen tijdens het EU-voorzitterschap van Nederland. Kris Kras maakte twee films die deze internationale ambitie van Nederland uitstralen. Deze week gingen in première: ‘Biobased Bouwen’, over de ontwikkeling van het biobased huis en het Engelstalige ‘Biobased Economy to the next level’, waarin best practices, innovatie, samenwerking en een goede infrastructuur in Nederland centraal staan. We schreven ook wervende korte teksten, quotes en tweets om de films online en via social media te promoten.

patientenorganisatie5.102026

Nieuwe klanten in de zorgsector

In het programma ‘PG werkt samen‘ verbeteren het Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg, Ieder(in) en de Patiëntenfederatie NPCF samen de kwaliteit van de zorg. Vanuit het perspectief van de patiënt. Kris Kras schreef prettig leesbare teksten vanuit verschillende onderzoeksrapporten met zorgervaringen. Het resultaat: een uitgave met 20 prachtige projecten over cliëntgerichte zorg. Over onderwerpen variërend van obesitas bij jongeren tot betere informatievoorziening na een beroerte. De samenwerking zetten we direct voort met de ontwikkeling van een e-health platform voor het Landelijk Platform GGz.

Projectstijl versterkt belang van technologieconferentie

ecitafbeeldingnieuwsbrief4.102231

Een van de speerpunten van Nederland als voorzitter van de EU is innovatie. En omdat je niet in je eentje kunt innoveren, organiseert Nederland de 2016-editie van de tweejaarlijkse Europese Industrial Technologies Conference, die plaatsvindt in de RAI in Amsterdam van 22 tot 24 juni. Het is de grootste internationale netwerkbijeenkomst voor productietechnologie, procestechnologie, nanotechnologie, materialen, biotechnologie en digitalisatie. In opdracht van RVO.nl ontwikkelde Kris Kras het logo en de communicatiemiddelen voor het evenement. Alles in één innovatieve, herkenbare en verbindende stijl.

_MG_9554_258.150756

Onze nieuwe journalist

Benno de Jongh is de nieuwste aanwinst van ons copyteam. Hij is een schrijver pur sang, of het nou om nieuwsberichten, scenario’s, boodschappenlijstjes of online teksten gaat. Na ruim tien jaar in de (radio)journalistiek gewerkt te hebben, zijn z’n werkzaamheden steeds meer verschoven naar tekstschrijven. Benno: “Kris Kras is een logische volgende stap. Door de variatie aan opdrachten komen de verschillende disciplines van het schrijven mooi samen. Het ene moment ben je aan het interviewen en nog dezelfde dag werk je aan een filmscript. Altijd in nauwe samenspraak met collega’s. Dat is aangenaam werken én het zorgt voor goede resultaten voor onze klanten.” Kennismaken? Mail Benno!

C06_Final_Draft_13_11_13_v2

International waterweek

Nieuw dit jaar bij de Amsterdam International Water Week: drie interactieve pdf-specials die per e-mail werden verspreid. Het doel was om potentiële deelnemers over de streep trekken. Voor elk van de drie ‘tracks’ binnen de conferentie realiseerden we samen met Netherlands Water Partnership een special met focus op highlights als aansprekende keynote speakers en bedrijven. Met wervende teksten en veel calls-to-action met links naar de aanmeldsite. Het werkte. De International Water Week werd met 1000 bezoekers – ruim meer dan het target van 800 – wederom een succes.

150025-01_Logeion_C8_cover

C ondersteunt professionalisering

Logeion vroeg ons de C een redactionele restyling te geven. Al negen jaar verzorgen we het concept van dit vakblad voor communicatieprofessionals. De vernieuwde C ondersteunt de groeiende professionalisering van de vereniging. De eerste reacties van leden waren positief: ‘mooi’, ‘rustig’, en ‘stijlvol’. We zijn ook benieuwd wat jíj van de nieuwe C vindt.

Storytelling circulair ondernemen

Houten, 20 december 2015
Anne Koudstaal (l) en Simon Jorritsma van KWS Infra met een model van hun Plastic Road.
(Foto: Hans Roggen)

RVO.nl en De Groene Zaak wilden tijdens de Week van de Circulaire Economie vijftig best practices onder de aandacht brengen. Bedrijven die circulair ondernemen en die materialen opnieuw gebruiken. Niets wordt weggegooid of verbrand. Wegen van gerecycled plastic, wc-papier van melkpakken, koffie uit een beker van compost. Kris Kras zorgde voor aansprekende content voor ondernemers, met als doel hen te inspireren tot circulair ondernemen. Zodat ook zij positieve resultaten kunnen boeken.

Jessica

Introducing Jessica

De studio van Kris Kras heeft er een nieuwe ontwerper bij: Jessica de Kort. Ze beschikt over veel gevoel voor typografie en een duidelijk eigen handschrift. Een mooie aanvulling op ons designteam. Jessica neemt haar ervaring als freelancer mee en is nu vaste kracht bij Kris Kras. ‘Enerzijds structuur aanbrengen in grote hoeveelheden informatie en anderzijds oog houden voor detail ligt me goed. Het sluit ook mooi aan bij de wensen van onze opdrachtgevers. Die werken vanuit de inhoud, en onze vormgeving versterkt hun boodschap.’

Campagne energiebesparing succesvol

De gemeente Utrecht stimuleert energiebesparing onder inwoners. Dat doet ze óók via de woningbouwcoöperaties. We ontwikkelden samen met de gemeente een campagne voor huurders, vol tips om energie te besparen. In vier categorieën: winter, lente, zomer en herfst. Want het advies om het wasgoed buiten te drogen, bereikt natuurlijk meer effect in de zomer dan in de winter. Huurders kunnen een gratis persoonlijk energieadvies aanvragen. Een energie-adviseur komt dan bij hen thuis. Ze krijgen daarbij ook een box vol handige besparingsproducten. De campagne was een succes en is daarom met een jaar verlengd én uitgebreid: dit jaar kunnen ook huurders van particuliere verhuurders meedoen.

2016