KRIS KRAS
context content and design

Lucasbolwerk 17
3512 EH Utrecht
T   +31 (0)30 239 17 00
F   +31 (0)30 239 17 07
E   design@kriskras.nl

Communicatieteam
Kris Kras voor context,
content en design.

Kris Kras wint aanbesteding on- en offline personeelsblad van het ministerie van VWS. Alweer een klinkende nieuwe opdracht voor interne communicatie. We kijken uit naar de samenwerking!

Gewone emoties staan naast strategie

Hoe komt PostNL
dicht bij haar 55.000
medewerkers?

POSTNL Dichtbij, gedreven en vindingrijk, dat zijn de kernwaarden van PostNL. Maar hoe dicht bij je medewerkers kun je eigenlijk komen in zo’n groot bedrijf met meer dan 55.000 collega’s? Het nieuwe magazine voor medewerkers, Dichtbij, combineert strategie met  het dagelijks leven. Alle emoties worden getoond. Met gesegmenteerde content voor verschillende bedrijfsonderdelen: postbezorgers, productie, pakketten en commercie. Het blad werd in het jaar van lancering al genomineerd voor de Grand Prix.

KRIS KRAS STIMULEERT GRONINGSE TROTS

AVEBE
rooit het wel

AVEBE Hoe breng je het spannendste boekjaar van ’s werelds grootste coöperatie in aardappelzetmeel in beeld? AVEBE moest het dit jaar voor het eerst zonder Europese landbouwsubsidies rooien. Dit moment was al jaren een strategisch ijkpunt in de jaarverslagen. De coöperatie hield zich niet in, maar investeerde fors in nieuwe fabrieken en innovatie. In dit jaarverslag onderstrepen imposante beelden die strategie. AVEBE is een duurzaam bedrijf met bestaansrecht.

Flying nerd meets cyber pilot

Koninklijke Luchtmacht streeft naar 100% situational awareness: een volledig beeld van de situatie terplekke én de eigen positie daarin. Zodat zij kunnen anticiperen. Als de Luchtmacht urgente dreigingen zoals cybercrime en terrorisme de baas wil blijven, moet het krijgsmachtonderdeel vooraanlopen in de snelle IT-ontwikkelingen. Tijdens het Airpower-symposium praat de Luchtmacht een select aantal internationale genodigden bij over de uitdagingen­ van het informatiedomein. Kris Kras gaf het symposium een overtuigend gezicht.

Lukt alleen met een sterke internationale positie

Nederland
wil VN-zetel

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN Nederland lobbyt voor een zetel in de VN Veiligheidsraad, van 2017 tot 2018. Onder het motto ‘Your partner for peace, justice and development’ voeren diplomaten campagne voor de verkiezing die in oktober 2016 zal plaatsvinden. Het beeldmerk is positief en verbindend en heeft een authentiek Nederlands karakter. Het past in een internationale omgeving en ondersteunt de Nederlandse kandidatuur krachtig. Die verkiezing gaan we winnen!

Geen estafetteproces maar 100% teamspirit

De visie is helder,
uw verhaal authentiek
en zeker relevant.

Wij maken complexe strategie toegankelijk en bereiken de doelgroep.
Ons multidisciplinaire team creëert meerwaarde: uw content is geloofwaardig en overtuigt. De boodschap komt over.

ALLES OP GROEN EN GAAN!

SNS REAAL blijft communiceren
tijdens veranderingen

SNS REAAL De wereld staat op zijn kop als je genationaliseerd wordt. Interne communicatie bereidt merken en medewerkers voor op een nieuwe toekomst. Het nieuwe magazine Scoop heeft een bladformule die stimuleert flexibel te zijn, je verantwoordelijkheid te nemen en met nieuwe energie te gaan voor de nieuwe realiteit. In het blad voeren medewerkers een-op-een een dialoog met hun directievoorzitter of geven hun mening over pittige stellingen. Zo creëren we draagvlak voor de toekomst.

NIEUWE POSITIONERING REVITALISERING HUISSTIJL

De rijksrecherche
onderzoekt meer
dan poen en pistolen

RIJKSRECHERCHE Opsporingsonderzoeken bij (semi-)overheidsfunctionarissen worden uitgevoerd door de Rijksrecherche. De organisatie wil graag zichtbaar zijn, jongere mensen aantrekken én laten zien dat ze zich naast schietincidenten óók richt op ambtelijke en financiële corruptie. Hun 15 jaar oude huisstijl ondersteunde ze daar onvoldoende bij. De nieuwe positionering en gerevitaliseerde huisstijl sluiten weer helemaal aan bij de veranderde ambities. Past uw huisstijl nog bij u?

ROTTERDAM ALS WERELDSTAD IN BEELD

Bij de Erasmus
is mét ...
gewoon beter

DE ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM wil alleen de beste studenten. Om potentiële studenten te enthousiasmeren, ontwikkelde Kris Kras het digitale magazine Masters. Drie faculteiten gebruiken hetzelfde responsive format. Alumni blikken terug op hun studietijd, en recruiters vertellen waarom studenten mét een master van Erasmus gewoon beter zijn. Naast specifieke informatie per opleiding geeft het magazine de beleving van studeren en werken in wereldstad Rotterdam mee. Want zeg nou zelf: wie wil daar nu niet studeren?

Holland branding Nederlandse topsectoren

Nederlandse topsectoren scoren in het buitenland

 

RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND Door de jaren heen maakte Kris Kras al veel table magazines over Nederlandse economische sectoren. Ze verkopen ‘het merk Nederland’ in het buitenland. De regering stimuleert via het topsectorenbeleid Nederland om verder uit te blinken: van logistics tot chemie, van de creatieve industrie tot hightech.
Voor alle topsectoren is er een Holland Branding magazine. De ambassades drukken de magazines terplekke.

 

Wij weten dat creativiteit een strak proces vraagt

De communicatie is
sober en effectief.
Uw reputatie scoort!

Kris Kras is een team van conceptuele denkers en efficiënte doeners.
Manager, adviseur, journalist en artdirector werken samen in een strak georganiseerd proces aan uw interactieve communicatie.

INNOVATIE MET EEN GROTER BEREIK

Innovatie attachés
RVO.nl van
alle markten thuis

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) krijgt vanuit een wereldwijd netwerk van innovatie attachés waardevolle input. Over de laatste technologische ontwikkelingen op voor Nederland interessante gebieden. Kris Kras staat altijd klaar om binnen twee dagen toegepast-wetenschappelijke artikelen te redigeren voor de attachés uit de hele wereld. Van Singapore tot Brazilië tot Rusland. Onze tekstschrijvers geven de auteurs daarbij op maat gesneden schrijfadviezen, zodat ze hun teksten in de toekomst kunnen verbeteren.

DUTCH DELTA APPROACH VERZILVERD

Nederland en Bangladesh delen Delta-ambities

Nederland onderstreept de band met Bangladesh. Beide delta’s hebben drie grote rivieren en zijn dichtbevolkt. Deze band vormt een natuurlijke basis voor samenwerking. De watersector en Nederlandse overheid doen dit al 50 jaar. Tijdens een missie legden ministers Schultz en Ploumen met het land en de Wereldbank de gezamenlijke ambities voor het jaar 2100 vast. NWP en RVO.nl realiseerden in opdracht van het programma Partners voor Water een film en magazine voor de missie, geproduceerd door Kris Kras.

Inwoners van Houten komen zelf in actie

Gemeente Houten stimuleert zelfredzaamheid

GEMEENTE HOUTEN Burgers moeten zelf bijdragen aan een veilig Houten, vindt de gemeente. Zelfredzaamheid is dan ook het doel van de voorlichtingscampagne. Vanuit het handelingsperspectief van de burger weet de H als ‘levend’ beeldmerk van Houten zichzelf te redden tijdens extreem weer, bij inbraak en stroomstoring. De advertentieserie is op voorhand gemaakt en wordt pas ingezet als inwoners door actuele gebeurtenissen met een thema bezig zijn. Communicatie met impact.

Een score is er om te verzilveren

Nuclear forensics

NEDERLANDS FORENSISCH INSTITUUT Het NFI scoort hoog op alle lijstjes: innovatie, sporenonderzoek, kennisoverdracht. Kris Kras helpt het instituut om dit te laten zien. En te verzilveren. Bijvoorbeeld met een Nuclear Forensics stand op een internationale conferentie. Samen met zeven partners onder de paraplu van Holland branding. En zo schakelen internationale partners het NFI steeds vaker in. Voor innovatieve producten. En voor steeds meer informatie uit steeds kleinere sporen.

Wij willen graag lang verkering met klanten

Onze interactie is
functioneel, daagt uit.
Al meer dan 30 jaar.

Openbaar Ministerie, PostNL, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Rijksrecherche, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, SNS Reaal Groep, RDW, Raad voor de rechtspraak, Erasmus Universiteit, Avebe, Westfälische Provinzial Versicherung AG,  Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Autoriteit Financiële Markten, Nederlands Forensisch Instituut, Waterschap Hollandse Delta, Centraal Justitieel Incasso Bureau.

EEN STERKE RELATIE KAN WAT HEBBEN

Rechter komt
naar u toe

RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK  Het contact met de samenleving, dat wil de rechtspraak opzoeken, versterken en uitdragen. In hun relatiemagazine Rechtspraak staat die ambitie centraal. In het blad staan verhalen van binnenuit, die interessant zijn voor de buitenwereld, naast de mening van de rechtbankverslaggeefster van de Telegraaf. Op de cover een knallende illustratie die de vaak abstracte rechterlijke onderwerpen pakkend in beeld brengt.

OP WEG NAAR WENDBAARHEID

Gemeente Utrecht.
Mindset transitie
in 1000 woorden

Gemeente Utrecht verandert. Onlangs verhuisden ruim 3000 ambtenaren naar het nieuwe Stadskantoor en wordt er hard gewerkt aan een wendbare organisatie. De gemeente beschrijft deze transitie kort en krachtig, in een opvallend document met 1000 woorden. Met niet alleen de succesverhalen, maar ook de obstakels en valkuilen. Kris Kras gaf in co-creatie handen en voeten aan deze gedurfde ambitie. De resultaten van het programma zijn in heldere infographics samengevat. Zo geven we samen met Utrecht vorm aan verandering.

Duurzaam corporate beeldconcept

Expertise Centra maken onderwereld voelbaar

RIEC-LIEC De Regionale en Landelijke Informatie en Expertise Centra ondersteunen het openbaar bestuur bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit zoals mensenhandel, georganiseerde hennepteelt, vastgoedfraude, milieucriminaliteit en outlaw motorgangs. Het criminele kopstuk blijft vaak onzichtbaar. Het corporate beeldconcept met pinholefotografie triggert precies de juiste emotie van die schimmige onderwereld. Zo kunnen de expertisecentra zich eenduidig positioneren.

EEN AUTHENTIEK VERHAAL OVERTUIGT

RVO.nl laat ondernemers aan
het woord

RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND We zijn exportland. Maar Nederlandse ondernemers zouden eigenlijk nóg meer zaken moeten doen over de grens. Zoiets kan de overheid natuurlijk wel willen, maar ondernemers zijn eigengereide types. Die laten zich niks vertellen. In de reeks testimonials van RVO.nl, komt een enthousiaste internationale entrepreneur aan het woord. Zo verstevigt RVO.nl haar rol als stimulerende intermediair. En gaat Nederland steeds meer internationaal ondernemen.

2017


Cybersecurity in Nederland

Als je erop let, zie je het overal om je heen: steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over cybersecurity. Digitalisering biedt enorme kansen en Nederland loopt daarin voorop. Maar het is wel zaak te zorgen dat de digitale wereld ook veilig en vertrouwd blijft. Want cybersecurity is een basisvoorwaarde voor een veilige en welvarende samenleving in de 21e eeuw. Onlangs presenteerde Herna Verhagen, directeur van PostNL, aan Mark Rutte en de pers een adviesrapport. Daarin staan analyses en concrete tips voor overheid en bedrijfsleven om de digitale veiligheid te waarborgen. Kris Kras ondersteunde Herna Verhagen met redactie, vormgeving en film om haar boodschap kracht bij te zetten.

Personeelsuitgave VWS op telefoon

De opdracht om de personeelsbladen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door te ontwikkelen, is ons op het lijf geschreven. VWS hanteert in de interne communicatie een krachtige combi van frequente online magazines en een verdiepend printmagazine. Samen met VWS maakte Kris Kras een nieuwe bladformule voor de online uitgave. De goede content komt in de nieuwe formule pas echt tot zijn recht. Het nieuwe magazine is responsive waardoor medewerkers het personeelsblad ook in de trein naar huis kunnen lezen op hun telefoon of tablet. Uiteraard monitoren we of het blad nu ook beter en langer wordt gelezen. De eerste resultaten zijn binnen en we kunnen zeggen: ja de doorontwikkeling heeft veel effect!

Weblogplatform voor Onderwijsinspectie, LSVB en ISO

De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die studenten de mogelijkheid geeft meer invloed uit te oefenen op de kwaliteit van hun onderwijs. Studenten kunnen dat doen door samen met docenten lid te worden van de opleidingscommissie (OC). Om de OC’s te ondersteunen bij hun werk, ontwikkelde Kris Kras voor de Onderwijsinspectie, LSVb en ISO een online platform. Een website waar de OC’s hun best practices met elkaar en via social media delen. Onze tekstschrijvers redigeren de ‘portretten’. De bezoeker kan de cases op thema filteren. De komende tijd zal de content nog flink aangroeien doordat de OC’s zelf actief zijn op het platform. Benieuwd? Kijk op www.opleidingscommissies.nl

Nieuwe copywriter en projectmanager

Ons team is uitgebreid met nieuwe collega’s! Projectmanager Anouk Overbeek (rechts op de foto) behaalde de master Communicatie- en informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze werkte hiervoor bij taaladviesbureau Taaluilen. Bij Kris Kras hebben PostNL, Rijkswaterstaat en gemeente Utrecht al kennis gemaakt met Anouk. “Ik help klanten graag hun communicatiedoelen te bereiken. Liefst in een vlot en soepel proces.”
Tekstschrijver Sabine de Lucht is afgestudeerd aan de School voor Journalistiek in Ede. Vanuit haar recente ervaringen als internetredacteur en contentspecialist bij Het Parool, Metro en Luiken Karstens, weet ze alles van online. “Op deze plek wil ik mezelf ontwikkelen tot een tekstspecialist met voelsprieten voor online.”

2017