KRIS KRAS
context content and design

Lucasbolwerk 17
3512 EH Utrecht
T   +31 (0)30 239 17 00
F   +31 (0)30 239 17 07
E   design@kriskras.nl

Communicatieteam
Kris Kras voor context,
content en design.

Kris Kras dicht op maandag 24 december Ons kantoor is op maandag 24 december gesloten in verband met de Kerstdagen. Vanaf donderdag 27 december zijn we weer bereikbaar. We wensen iedereen gezellige feestdagen toe.

Hoe je dicht bij medewerkers komt

Gewone emoties
staan bij PostNL
naast strategie

POSTNL Gedreven, dichtbij en vindingrijk, dat zijn de kernwaarden van PostNL. Maar hoe dicht bij je medewerkers kun je eigenlijk komen in zo’n groot bedrijf met meer dan 46.000 collega’s? Dichtbij, het magazine voor medewerkers, combineert strategie met het dagelijks leven. Alle emoties worden getoond. De inhoudelijke focus ligt op de werkvloer van postbezorgers en productiemedewerkers van Post en Pakketten. Het blad verbindt, motiveert, inspireert en stimuleert trots.

Flying nerd meets cyber pilot

Koninklijke Luchtmacht streeft naar 100% situational awareness: een volledig beeld van de situatie terplekke én de eigen positie daarin. Zodat zij kunnen anticiperen. Als de Luchtmacht urgente dreigingen zoals cybercrime en terrorisme de baas wil blijven, moet het krijgsmachtonderdeel vooraanlopen in de snelle IT-ontwikkelingen. Tijdens het Airpower-symposium praat de Luchtmacht een select aantal internationale genodigden bij over de uitdagingen­ van het informatiedomein. Kris Kras gaf het symposium een overtuigend gezicht.

Lukt alleen met een sterke internationale positie

Nederland wilde
die VN-zetel.
En kreeg ’m

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN Nederland lobbyde jaren voor een zetel in de VN Veiligheidsraad. Onder het motto ‘Your partner for peace, justice and development’ voerden diplomaten campagne voor de verkiezing. Het beeldmerk is positief en verbindend en heeft een authentiek Nederlands karakter. Het past in een internationale omgeving en ondersteunde de Nederlandse kandidatuur krachtig. En die verkiezing wonnen we!

KRIS KRAS STIMULEERT GRONINGSE TROTS

AVEBE
rooit het wel

AVEBE Hoe breng je het spannendste boekjaar van ’s werelds grootste coöperatie in aardappelzetmeel in beeld? AVEBE moest het dit jaar voor het eerst zonder Europese landbouwsubsidies rooien. Dit moment was al jaren een strategisch ijkpunt in de jaarverslagen. De coöperatie hield zich niet in, maar investeerde fors in nieuwe fabrieken en innovatie. In dit jaarverslag onderstrepen imposante beelden die strategie. AVEBE is een duurzaam bedrijf met bestaansrecht.

Geen estafetteproces maar 100% teamspirit

De visie is helder,
uw verhaal authentiek
en zeker relevant.

Wij maken complexe strategie toegankelijk en bereiken uw doelgroep.
Ons multidisciplinaire team creëert meerwaarde: uw content is geloofwaardig en overtuigt. De boodschap komt over.

ROTTERDAM ALS WERELDSTAD IN BEELD

Bij de Erasmus
is mét ...
gewoon beter

DE ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM wil alleen de beste studenten. Om potentiële studenten te enthousiasmeren, ontwikkelde Kris Kras het digitale magazine Masters. Drie faculteiten gebruiken hetzelfde responsive format. Alumni blikken terug op hun studietijd, en recruiters vertellen waarom studenten mét een master van Erasmus gewoon beter zijn. Naast specifieke informatie per opleiding geeft het magazine de beleving van studeren en werken in wereldstad Rotterdam mee. Want zeg nou zelf: wie wil daar nu niet studeren?

NIEUWE POSITIONERING REVITALISERING HUISSTIJL

De rijksrecherche
onderzoekt meer
dan poen en pistolen

RIJKSRECHERCHE Opsporingsonderzoeken bij (semi-)overheidsfunctionarissen worden uitgevoerd door de Rijksrecherche. De organisatie wil graag zichtbaar zijn, jongere mensen aantrekken én laten zien dat ze zich naast schietincidenten óók richt op ambtelijke en financiële corruptie. Hun 15 jaar oude huisstijl ondersteunde ze daar onvoldoende bij. De nieuwe positionering en gerevitaliseerde huisstijl sluiten weer helemaal aan bij de veranderde ambities. Past uw huisstijl nog bij u?

ALLES OP GROEN EN GAAN!

SNS REAAL blijft communiceren
tijdens veranderingen

SNS REAAL De wereld staat op zijn kop als je genationaliseerd wordt. Interne communicatie bereidt merken en medewerkers voor op een nieuwe toekomst. Het nieuwe magazine Scoop heeft een bladformule die stimuleert flexibel te zijn, je verantwoordelijkheid te nemen en met nieuwe energie te gaan voor de nieuwe realiteit. In het blad voeren medewerkers een-op-een een dialoog met hun directievoorzitter of geven hun mening over pittige stellingen. Zo creëren we draagvlak voor de toekomst.

Wij weten dat creativiteit een strak proces vraagt

Sterke communicatie is
sober en effectief.
Uw reputatie scoort!

Kris Kras is een team van conceptuele denkers en efficiënte doeners.
Manager, adviseur, journalist en artdirector werken samen in een strak georganiseerd proces aan uw interactieve communicatie.

INNOVATIE MET EEN GROTER BEREIK

Innovatie attachés
RVO.nl van
alle markten thuis

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) krijgt vanuit een wereldwijd netwerk van innovatie attachés waardevolle input. Over de laatste technologische ontwikkelingen op voor Nederland interessante gebieden. Kris Kras staat altijd klaar om binnen twee dagen toegepast-wetenschappelijke artikelen te redigeren voor de attachés uit de hele wereld. Van Singapore tot Brazilië tot Rusland. Onze tekstschrijvers geven de auteurs daarbij op maat gesneden schrijfadviezen, zodat ze hun teksten in de toekomst kunnen verbeteren.

DUTCH DELTA APPROACH VERZILVERD

Nederland en Bangladesh delen Delta-ambities

Nederland onderstreept de band met Bangladesh. Beide delta’s hebben drie grote rivieren en zijn dichtbevolkt. Deze band vormt een natuurlijke basis voor samenwerking. De watersector en Nederlandse overheid doen dit al 50 jaar. Tijdens een missie legden ministers Schultz en Ploumen met het land en de Wereldbank de gezamenlijke ambities voor het jaar 2100 vast. NWP en RVO.nl realiseerden in opdracht van het programma Partners voor Water een film en magazine voor de missie, geproduceerd door Kris Kras.

Inwoners van Houten komen zelf in actie

Gemeente Houten stimuleert zelfredzaamheid

GEMEENTE HOUTEN Burgers moeten zelf bijdragen aan een veilig Houten, vindt de gemeente. Zelfredzaamheid is dan ook het doel van de voorlichtingscampagne. Vanuit het handelingsperspectief van de burger weet de H als ‘levend’ beeldmerk van Houten zichzelf te redden tijdens extreem weer, bij inbraak en stroomstoring. De advertentieserie is op voorhand gemaakt en wordt pas ingezet als inwoners door actuele gebeurtenissen met een thema bezig zijn. Communicatie met impact.

Wij willen graag lang verkering met klanten

Onze interactie is
functioneel, daagt uit.
Al meer dan 30 jaar.

Rijkswaterstaat, Openbaar Ministerie, PostNL, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Rijksrecherche, SNS Reaal Groep, RDW, Raad voor de rechtspraak, Erasmus Universiteit, Avebe, Westfälische Provinzial Versicherung AG, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Autoriteit Financiële Markten, Nederlands Forensisch Instituut, Waterschap Hollandse Delta, Centraal Justitieel Incasso Bureau.

Moeilijke onderwerpen makkelijk uitgelegd

Rechtspraak komt
naar u ...

RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK  Het contact met de samenleving, dat wil de rechtspraak opzoeken, versterken en uitdragen. In hun relatiemagazine Rechtspraak staat die ambitie centraal. In het blad staan verhalen van binnenuit, die interessant zijn voor de buitenwereld, naast de mening van de rechtbankverslaggeefster van de Telegraaf. Op de cover een knallende illustratie die de vaak abstracte rechterlijke onderwerpen pakkend in beeld brengt. Uit het lezersonderzoek: de doelgroep leest graag de afwegingen die rechters maken bij hun besluiten. Lezers zien ook dat de rechtspraak moderniseert en meebeweegt met ontwikkelingen in de maatschappij.

OP WEG NAAR WENDBAARHEID

Gemeente Utrecht.
Mindset transitie
in 1000 woorden

Gemeente Utrecht verandert. Onlangs verhuisden ruim 3000 ambtenaren naar het nieuwe Stadskantoor en wordt er hard gewerkt aan een wendbare organisatie. De gemeente beschrijft deze transitie kort en krachtig, in een opvallend document met 1000 woorden. Met niet alleen de succesverhalen, maar ook de obstakels en valkuilen. Kris Kras gaf in co-creatie handen en voeten aan deze gedurfde ambitie. De resultaten van het programma zijn in heldere infographics samengevat. Zo geven we samen met Utrecht vorm aan verandering.

Duurzaam corporate beeldconcept

Expertise Centra maken onderwereld voelbaar

RIEC-LIEC De Regionale en Landelijke Informatie en Expertise Centra ondersteunen het openbaar bestuur bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit zoals mensenhandel, georganiseerde hennepteelt, vastgoedfraude, milieucriminaliteit en outlaw motorgangs. Het criminele kopstuk blijft vaak onzichtbaar. Het corporate beeldconcept met pinholefotografie triggert precies de juiste emotie van die schimmige onderwereld. Zo kunnen de expertisecentra zich eenduidig positioneren.

EEN AUTHENTIEK VERHAAL OVERTUIGT

RVO.nl laat ondernemers aan
het woord

RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND We zijn exportland. Maar Nederlandse ondernemers zouden eigenlijk nóg meer zaken moeten doen over de grens. Zoiets kan de overheid natuurlijk wel willen, maar ondernemers zijn eigengereide types. Die laten zich niks vertellen. In de reeks testimonials van RVO.nl, komt een enthousiaste internationale entrepreneur aan het woord. Zo verstevigt RVO.nl haar rol als stimulerende intermediair. En gaat Nederland steeds meer internationaal ondernemen.

2018


Organisaties kijken weer vooruit

De crisis én bijbehorende overlevingsstand liggen achter ons. In tussentijd is de wereld complexer geworden, veranderingen gaan steeds sneller. De urgentie om continu te vernieuwen groeit. Onze klanten ontwikkelen nieuwe visies en strategische agenda’s. Dat zijn diepgravende trajecten. Ewalt Pol, creative partner: “Als die nieuwe strategie dan afgehamerd is, start vaak pas de communicatie-uitdaging. Hoe betrek je je medewerkers? Hoe activeer je stakeholders om in actie te komen? In samenwerking met de klant halen we de essentie omhoog en vertalen die naar specifieke doelgroepen.” Zo doen we dat bijvoorbeeld voor de RDW, het ministerie van JenV en de PO-Raad.

Wendbare strategie voor een wendbare organisatie

De RDW wil koploper zijn in slimme mobiliteit. Het doel: iedereen veilig en vertrouwd op weg. In een razendsnel veranderende wereld met zelfrijdende en elektrische auto’s, nieuwe regelgeving uit Brussel en intelligente transportsystemen, vraagt dat om een organisatie die snel reageert. In een intensief traject ontstond de nieuwe strategie. ‘Maar hoe maken we onze medewerkers eigenaar van de nieuwe koers?’ vroeg de RDW ons. ‘Want hún werk verandert.’ Met onze redactionele blik zochten we naar de essentie voor medewerkers. We vroegen medewerkers om hun eigen toekomstbeeld te schetsen. In quotes, persoonlijke verhalen en heldere infographics maakten we een special van het veelgelezen personeelsmagazine Katalysator. Die de RDW’ers aanzet tot nadenken én motiveert om te veranderen.

Navigeren in een uiterst complexe omgeving

De wereld van het ministerie van Justitie en Veiligheid verandert net zo hard als die van de RDW. Spanningen over de grens werken door in onze maatschappij. Nieuwe technologieën brengen kansen én bedreigingen. In onzekere tijden ontstaat meer behoefte aan recht en veiligheid. En het stelt de mensen die daar dagelijks aan werken voor grote uitdagingen. Er is een algemeen besef dat je dat als organisatie niet meer alleen kunt doen. Het ministerie van JenV stak daarom samen met partners veel effort in een ‘kompas’ dat houvast biedt. Voor medewerkers en voor partners. Kris Kras ontwikkelde een stijl voor de communicatie. We gaven de strategische agenda vorm, vertaalden de boodschap naar een A3 met hoogtepunten en ontwikkelden een animatie. Hiermee geeft JenV vertrouwen in de toekomst en activeert om aan de slag te gaan.

Op zoek naar de essentie voor nieuwe onderwijsklant

Ook volop in beweging is het werkveld van onze nieuwe klant de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primaire onderwijs. De opdracht van het primair onderwijs verbreedt, scholen werken samen met hulpverlening, het beroep leraar staat onder druk, er is een lerarentekort en onderwijsvernieuwingen volgen elkaar in razend tempo op. Dat vraagt om een eenduidige nieuwe strategie, door de leden gedragen. Met alle schoolbesturen maakte de PO-Raad afspraken en legde die vast in een strategische agenda. De vijf ambities en een selectie van de meest aansprekende afspraken kozen wij als basis voor een korte animatie. De voice-over spreekt met een activistische toon: vóór blijvend goed onderwijs voor alle kinderen in Nederland.

Kris Kras wint aanbesteding Erasmus Universiteit Rotterdam!

Yes, we blijven de komende vier jaar werken voor de Erasmus Universiteit Rotterdam! Kris Kras won de Europese aanbesteding voor grafische vormgeving. We blijven de EUR helpen zich te positioneren als internationale topuniversiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in onderwijs en onderzoek. Wij hebben er ontzettend veel zin in!

2018